Impozitul pe profit – ce este, legislatie, cum se calculeaza, cand si unde se plateste

Data publicare articol:
Data revizuire articol:

Impozitul pe profit: ce spune legislatia, cum se calculeaza, cand si unde se plateste

Cu o cota de impozitare de 16%, impozitul pe profit aplicat pe teritoriul Romaniei se incadreaza in media aplicata in statele Uniunii Europene. In vreme ce majoritatea firmelor din tara noastra este obligata sa raporteze profitul din care se calculeaza taxa datorata, exista si entitati care beneficiaza de concesii sau chiar de scutiri de la plata acestui impozit.

Ce este impozitul pe profit
Ce prevede cadrul legislativ
Cum se calculeaza impozitul pe profit
Cum se calculeaza rezultatul fiscal
Cum se aplica scutirile de impozit
Care sunt cheltuielile deductibile partial
Ce este si cum se intocmeste registrul de evidenta fiscala
Cine plateste impozitul pe profit
Cand si unde se plateste impozitul pe profit
Ce implica declararea eronata a impozitului pe profit
Cum se aplica penalitatile pentru neplata impozitului pe profit

Ce este impozitul pe profit

Impozitul pe profit reprezinta o taxa pe care o datoreaza catre bugetul de stat al Romaniei atat persoanele juridice cu cetatenie romana, cat si cele straine, care desfasoara activitati pe teritoriul tarii, prin intermediul unui sediu permanent si care folosesc sisteme fiscale de vanzare si de gestiune.

Ce prevede cadrul legislativ

Regulile generale ale acestui impozit, sfera de cuprindere, cetatenii care au calitatea de contribuabili, deducerile, precum si alte norme cu privire la aceasta taxa sunt prevazute in Codul Fiscal. Informatiile utile pentru intreprinzatorii interesati de incadrarea in cadrul legislativ se gasesc intre articolele 13 si 46.

Cum se calculeaza impozitul pe profit

Potrivit Codului Fiscal, profitul impozabil este calculat ca diferenta dintre veniturile care se realizeaza din orice sursa si cheltuielile efectuate cu scopul de a realiza venituri, pe parcursul unui an fiscal. Din acestea se scad veniturile neimpozabile, iar la ele se adauga cheltuielile nedeductibile. Rezultatul fiecarei activitati contabile poarta numele de rezultat contabil, iar acesta reprezinta profitul sau pierderea inregistrata in contabilitate si determinata prin respectarea principiilor si regulilor contabile.

Cum se calculeaza rezultatul fiscal

Rezultatul fiscal este obtinut prin calcularea diferentei dintre veniturile si cheltuielile totale, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, urmata de scaderea veniturilor neimpozabile si a deducerilor fiscale si de adaugarea cheltuielilor nedeductibile. Comparatia dintre veniturile cumulate pe intreaga durata a anului fiscal si a cheltuielilor cumulate de la inceputul anului determina rezultatul fiscal, pe baza inregistrarii impozitului pe profit in contabilitate, trimestrial, cu ajutorul unui program electronic de gestiune.

Cum se aplica scutirile de impozit

Potrivit articolului 13 din Codul Fiscal, exista entitati care sunt scutite de la plata impozitului pe profit, in functie de activitatea lor:

 • microintreprinderile cu cel putin un salariat platesc un impozit de 1%, iar cele fara niciun salariat platesc un impozit de 3%. Acestea sunt, asadar, scutite de la plata impozitului pe profit in cota de 16%;
 • unitatile private de invatamant preuniversitar si superior sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obtinute si utilizate in anul curent sau in anii urmatori, in acord cu reglementarile legale din domeniul educatiei;
 • cultele religioase beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe veniturile obtinute din valorificarea obiectelor de cult, chirii, cedarea sau instrainarea activelor corporale, venituri din activitati economice sau despagubiri in forma baneasca.

Pe lista entitatilor scutite de la plata impozitului pe profit mai intra Trezoreria Statului, Banca Nationala a Romaniei, Academia Romana, Fondul de garantare a pensiilor private, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul de compensare a investitorilor, Societatea Nationala de Cruce Rosie, asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si ONG-urile care obtin venituri din activitatile economice de cel mult 15.000 de euro.

Care sunt cheltuielile deductibile partial

La capitolul cheltuielilor deductibile se numara cheltuielile destinate cercetarii si dezvoltarii de catre persoanele juridice care primesc stimulente fiscale ca deducerea suplimentara in proportie de 50% la calculul rezultatului fiscal.

Ce este si cum se intocmeste registrul de evidenta fiscala

Pentru calcularea profitului impozabil este necesara existenta unui registru de evidenta fiscala, unul dintre numeroasele formulare tipizate necesare unui agent economic. Acesta se intocmeste intr-un singur exemplar, scris sau electronic. Completarea datelor trebuie realizata in ordine cronologica, cu rigoare fata de operatiunile fiscale si fata de datele care sunt prezentate in declaratiile de impunere. In registrul fiscal trebuie sa figureze amortizarea fiscala, reducerile si scutirile de impozit pe profit, calculul dobanzilor si diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, precum si lichidarile si transferurile de active si de titluri de participare.

Cine plateste impozitul pe profit

Potrivit Codului Fiscal, la plata impozitului de profit se incadreaza persoane juridice precum:

 • companiile nationale;
 • societatile nationale;
 • regiile autonome, indiferent de subordonare;
 • societatile, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain;
 • societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica;
 • cooperativele agricole;
 • societatile cooperative;
 • institutiile financiare si institutiile de credit;
 • fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate ce are statutul legal de persoana juridica si este constituita potrivit legislatiei romane.

Cand si unde se plateste impozitul pe profit

Fiecarui agent economic ii revine obligatia de a plati impozitul pe profit anual, dar contribuabilii au si posibilitatea de a efectua plati anticipate, in mod trimestrial. Daca plata impozitului se realizeaza pana la data de 25 martie a anului urmator, cel trimestrial trebuie achitat doar pana la finalul primelor trei trimestre din an. Pentru fiecare dintre cele trei plati trebuie depusa declaratia 100, privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Plata impozitului pe profit se face la trezoreria din cadrul ANAF unde este inregistrata fiecare dintre persoanele juridice obligate la plata acestei taxe.

Ce implica declararea eronata a impozitului pe profit

Aparute in mod frecvent, erorile in declararea impozitului pe profit sunt corectate prin ajustarea rezultatului fiscal al anului vizat si prin depunerea unei declaratii cu rol rectificator, in acord cu conditiile stipulate in Codul Fiscal. In cazul erorilor legate de contul de profit si de pierdere, acestea sunt luate in considerare la determinarea rezultatului fiscal al anului, in care se realizeaza corectarea acestora.

Cum se aplica penalitatile pentru neplata impozitului pe profit

Agentii economici care intarzie cu indeplinirea obligatiilor de plata la termen se supun aplicarii de dobanzi si de penalitati specifice. Acestea se calculeaza aferent fiecarei zile de intarziere, cu incepere din ziua imediat urmatoare termenului de scadenta, pana la data la care se achita suma datorata.

Buna cunoastere a normelor fiscale cu privire la plata impozitului pe profit este prima conditie prin care o persoana juridica elimina riscul amenzilor. Cu informatiile de mai sus, orice agent economic poate monitoriza activitatea firmei, depunerea la timp a declaratiilor si completarea lor in acord cu cerintele Codului Fiscal.

1 Comentariu

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.