Contractul colectiv de munca: ce este, lege si cand se incheie

Data publicare articol:
Data revizuire articol:

Contractul colectiv de munca, conform Codului Muncii, reprezinta o conventie scrisa incheiata intre angajator sau organizatia patronala si angajati, reprezentati prin sindicate sau in alt mod legal. Acest tip de contract prevede clauzele clare legate de conditiile de munca, salarizare, concediu, sanatate si securitate in munca, dar si alte drepturi si obligatii in ceea ce priveste locul de munca.

Legea privind contractul colectiv de munca

Contractul colectiv de munca (CCM) este reglementat de Codul Muncii (Legea nr. 53/2003, actualizata in octombrie 2022) si de Legea Dialogului Social (Legea nr. 62/2011 republicata, modificata si completata, cel mai recent in decembrie 2022). La acestea se adauga Legea nr. 26/2023 care aduce unele completari Codului Muncii (vezi mai jos). 

Ce e important de mentionat este faptul ca, asa cum arata art. 229 din Codul Muncii, negocierea contractului colectiv de munca este obligatorie, exceptand cazul in care compania respectiva are mai putin de 10 angajati. Totodata, contractele colective de munca sunt valabile pentru toti salariatii unei companii.

Codul Muncii

Codul muncii reglementeaza dreptul angajatilor de a se coaliza pentru a solicita incheierea contractului colectiv de munca sau negocierea/renegocierea sa. 

La aceste prevederi se adauga schimbarile aduse de Legea nr. 26/2023 prin modificarile asupra articolelor nr. 34 si 260:

 • La articolul nr. 34 alineatul 6^1 spune ca in caz de insolventa, faliment sau lichidare, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar este obligat sa elibereze angajatilor, in termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care sa demonstreze activitatea desfasurata de acestia, sa inceteze si sa transmita in Registrul General de Evidenta a Salariatilor incetarea contractelor individuale de munca;
 • La articolul nr. 260 alineatul nr. 1, dupa litera s) se introduce s^1) care spune ca incalcarea prevederilor din articol nr. 34 alineatul 6^1 se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre 300 si 1.000 de lei. 

Legea Dialogului Social

Obiectivul contract colectiv de munca 2023 este sa protejeze drepturile angajatilor de conflicte interne si sa preintampine accidentele de munca. Legea Dialogului Social stabileste articole privind organizarea contractului colectiv de munca, negocierea sa, drepturi, obligatii, sanctiuni. Aparuta pentru prima oara in 2011, aceasta lege a fost modificata de curand, prin Legea nr. 367/2022, intrata in vigoare la data de 25 decembrie 2022. 

Potrivit noului act normativ, se modifica termenul anterior pentru negocierile colective de la 45 de zile calendaristice la 60 de zile calendaristice. Aceasta durata poate fi extinsa prin acordul partilor. De asemenea, apar noi prevederi importante:

 • Negocierea colectiva capata caracter obligatoriu si la nivel de sector de negociere;
 • Debutul negocierilor nu mai este doar la latitudinea angajatorului sau a organizatiei patronale, ci a oricarei parti. Totusi, angajatorul poate fi sanctionat daca nu initiaza negocierile la solicitarea angajatilor sau a unui reprezentant al acestora. Daca anterior sanctiunile erau cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei, modificarile aduse Legii dialogului social propun cresterea limitelor amenzii la 15.000-20.000 de lei;
 • Dupa demararea negocierilor pentru contractul colectiv de munca, angajatorul trebuia sa puna la dispozitia organizatiilor sindicale si/sau reprezentantilor angajatilor situatia economica la zi, precum si situatia ocuparii fortei de munca. Prin schimbarea intrata in vigoare in decembrie 2022, angajatorul trebuie sa ofere mult mai multe informatii inclusiv:
 • Situatia economica actuala si perspectiva de evolutie a situatiei economico-financiare pe durata contractuala;
 • Situatia, structura si evolutia estimativa a ocuparii fortei de munca si eventualele masuri pe urmatoarea perioada contractuala;
 • Masuri legate de organizarea muncii si programul de lucru pe urmatoarea perioada contractuala;
 • Masuri privind protectia drepturilor angajatilor in caz de transfer a unitatii sau a unei parti a acesteia;
 • Masuri propuse de angajator pentru promovarea unor imbunatatiri a securitatii si sanatatii in munca a salariatilor pe urmatoarea perioada contractuala. 

Totodata, Legea Dialogului Social stabileste cinci elemente pentru negocierea contractului colectiv de munca respectiv:

 • Stabilirea de coeficienti minimi de ierarhizare pe categorii de angajati, avand in vedere standardele ocupationale;
 • Masuri pentru consilierea si evaluarea profesionala a angajatilor;
 • Masuri privind armonizarea vietii de familie cu obiectivele profesionale, timpul de munca si timpul de odihna;
 • Reglementari referitoare la conditiile de lucru si cele ce privesc securitatea si sanatatea in munca a angajatilor;
 • Alte modalitati de informare si consultare a salariatilor, neprevazute in lege.

Care sunt partile contractului colectiv de munca

Multa lume se intreaba daca „mai exista contract colectiv de munca la nivel national”. Raspunsul este „da”, iar acest document continua sa sprijine drepturile angajatilor la nivelul unei organizatii. 

Asa cum am mentionat anterior, contractul colectiv de munca reprezinta o conventie scrisa intre angajator si angajati, care stabileste clauzele, dar si obligatiile si drepturile partilor. In ceea ce priveste partile contractului colectiv de munca, acestea sunt urmatoarele:

 • Angajatori sau organizatii patronale;
 • Salariati, reprezentati de sindicate sau de alte forme de organizare, asa cum prevede legea.

Patronatele sunt reglementate de Legea Dialogului Social si reprezinta organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic. Acestea au rolul de a apara si promova drepturile si interesele membrilor sai, dar si concurenta loiala. Organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, in functie de sectoarele de activitate, la nivel teritorial sau national. Fiecare patronat isi desfasoara activitatea in baza unui regulament propriu. Totodata, doua sau mai multe patronate se pot asocia in federatii patronale. La randul lor, doua sau mai multe federatii patronale pot contitui o confederatie patronala.

In acelasi timp, sindicatele sunt reglementate de Codul Muncii si reprezinta asociatii care au rolul de a apara drepturile angajatilor si de a promova interesele profesionale ale acestora. Sindicatele sunt constituite prin asociere libera, in functie de sectoarele de activitate. Tot sindicatele participa la negocierea contractelor colective de munca si, la cerere, ii pot reprezenta pe angajati in cazul conflictelor la locul de munca. La fel ca patronatele, si sindicatele se pot asocia in federatii sindicale sau confederatii sindicale.

Conform legii, la incheierea contractelor colective de munca partile sunt considerate libere si egale. Acestea vor negocia clauzele, tinand cont de drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate.

Citeste si Ce inseamna contabilitatea primara, legislatie si aptitudinile unui contabil

De ce sa alegi Sedona ca partener de incredere

Sedona este cel mai prietenos furnizor de solutii POS si isi propune sa contribuie la modernizarea retail-ului romanesc. Prin investitii continue in solutii fiscale, de la echipamente la aplicatii pe mobil si programe software, Sedona furnizeaza servicii de consultanta si suport de cea mai inalta calitate. Iata cateva dintre avantajele Sedona:

 • Sustine antreprenorii locali;
 • Creeaza solutii POS pentru orice business de la retail la HoReCa si depozite de marfa;
 • Include o gama variata de case de marcat, imprimante fiscale, imprimante mobile, sisteme POS all-in-one, cititoare de coduri de bare si multe altele;
 • Casele de marcat fiscal corespund legislatiei din Romania, iar serviciile de fiscalizare sunt realizate prin personal propriu sau prin colaboratori din fiecare judet;
 • Investeste in solutii fiscale avand drept obiectiv crearea de instrumente de fidelizare si marketing pentru a creste performanta afacerilor. 

👉 Afla mai multe despre ce inseamna parteneriatul cu Sedona, prietenii tai in aparatura fiscala!

Care sunt clauzele principale ale contractului colectiv de munca

Scopul contractelor colective de munca este de a apara interesele si drepturile partilor implicate, astfel incat sa fie limitate sau prevenite orice posibile conflicte la locul de munca. De aceea, orice contract colectiv de munca trebuie sa cuprinda anumite clauze, precum:

 • Conditii pentru incheierea, executare, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca;
 • Partile contractante;
 • Salarizare si alte drepturi salariale;
 • Conditii de munca si protectia muncii;
 • Timpul de munca si timpul de odihna;
 • Formarea profesionala;
 • Sanatatea si securitatea in munca;
 • Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
 • Alte prevederi legate de drepturile si obligatiile partilor;
 • Dispozitii generale;
 • Dispozitii finale.

Clauzele contractului colectiv de munca trebuie sa stabileasca obligatii si drepturi in conditiile stabilite de lege. Printre aspectele pe care le reglementeaza contractele colective de munca se mai numara si acordarea indemnizatiilor pentru angajatii care calatoresc in interes de serviciu, decontarea cheltuielilor de cazare si transport, verificarea aptitudinilor inainte de angajare, conditiile de suspendare a contractului de munca in care angajatul lipseste nemotivat si alte asemenea.

Mai mult, la incheierea contractelor individuale de munca, acestea nu pot sa stabileasca drepturi care sunt inferioare celor din contractul colectiv de munca. In cazul in care apar modificari privind conditiile de munca e bine de stiut ca anumite clauze ale contractului colectiv de munca pot fi renegociate ulterior. Contractul colectiv de munca trebuie semnat atat de angajator, cat si de angajati.

La contractul colectiv de munca pot fi incluse urmatoarele anexe:

 • Grila de salarizare;
 • Regulamentul intern;
 • Planul de formare profesionala;
 • Procesul verbal de negociere a contractului colectiv de munca.

Acte necesare

Pentru a putea inregistra contractul colectiv de munca sau actele aditionale la ITM, este necesar sa depui o serie de documente. Mai jos sunt actele necesare. 

Acte necesare pentru inregistrarea contractului colectiv de munca la ITM

Pentru a inregistra un contract colectiv de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) sunt necesare urmatoarele documente:

 • Copie a certificatului de inregistrare ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului);
 • Copie a actului constitutiv/statut;
 • Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
 • Imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati (negocierea si semnarea CCM) si copie CI;
 • Dovezi de reprezentativitate ale partilor (copie sentinta civila pentru sindicate si copie CI ale celor mandatati sa negocieze;
 • Proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor si lista cu semnaturile salariatilor care au participat la alegerea lor;
 • Procese-verbale ale negocierii (un exemplar pentru fiecare parte semnatara, plus unul pentru depozitar);
 • Grila de salarizare.

Acte necesare pentru inregistrarea actelor aditionale la ITM

Pentru inregistrarea actelor aditionale la contractul colectiv de munca sunt necesare urmatoarele documente:

 • Copie proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor/proces-verbal de alegere, alaturi de lista cu semnaturile salariatilor care au participat la alegerea lor;
 • Copie CI a partilor mandatate sa negocieze si sa semneze actul aditional;
 • Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
 • Imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati (negocierea si semnarea actului aditional) si copie CI;
 • Dovezi de reprezentativitate ale partilor (copie sentinta civila pentru sindicate si copie CI ale celor mandatati sa negocieze;
 • Proces-verbal de alegere a reprezentantilor salariatilor si lista cu semnaturile salariatilor care au participat la alegerea lor;
 • Procese-verbale ale negocierii (un exemplar pentru fiecare parte semnatara, plus unul pentru depozitar);
 • Grila de salarizare.

In ce cazuri nu se inregistreaza contractul colectiv de munca

Nu se inregistreaza contract colectiv de munca in urmatoarele situatii:

 • Partile nu au depus dosarul cu actele necesare si in conformitate cu legea;
 • Nu exista dovada invitarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negocieri potrivit articolului nr. 107 din Legea Dialogului Social;
 • Contractul colectiv de munca nu este semnat de toti reprezentantii partilor la negociere, mandatati in acest sens.

Contractul colectiv de munca poate fi inregistrat fara semnatura tuturor participantilor din partea angajatilor doar daca partea semnatara care reprezinta salariatii acopera minimum 35% din totalul lucratorilor.

La nivel de unitate, acolo unde exista doua organizatii sindicale care indeplinesc conditiile, poate fi inregistrat un contract colectiv de munca si doar daca una dintre organizatiile sindicale reprezinta cel putin 50% + 1 dintre angajatii unitatii. Aceasta situatie poate fi indeplinita daca se respecta una dintre variantele de mai jos:

 • Lista cu semnaturile membrilor care totalizeaza 50% + 1 din totalul angajatilor;
 • Prin hotarare judecatoreasca de constatare a reprezentativitatii in care este specificat numarul de membri ai sindicatului, de peste 50% + 1 din numarul angajatilor;
 • Dovada cotizatiilor incasate de la mai mult de 50% + 1 dintre angajati. 

Negociere contract colectiv de munca

Asa cum am mentionat anterior, un angajator nu este obligat prin lege sa incheie un contract colectiv de munca. Exceptie face cazul in care o unitate are 10 de salariati sau mai multi (anterior cele mai recente Legi a Dialogului Social unitatea trebuia sa aiba minimum 21 de angajati pentru a avea contract colectiv de munca). Cu alte cuvinte, in acest caz angajatorul este obligat sa inceapa negociere contract colectiv de munca cu salariatii, dar nu neaparat sa si incheie un contract colectiv de munca.

Conform Legii Dialogului Social, angajatorul sau organizatia patronala trebuie sa initieze negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de expirarea contractelor colective de munca sau a perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale ale acestor contracte.

In cazul in care angajatorul nu initiaza negocierile colective, angajatii sau sindicatele pot face o cerere scrisa prin care pot cere acest lucru. Astfel, negocierea colectiva va incepe in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicarii solicitarii.

In ceea ce priveste durata negocierilor, acestea pot depasi 60 de zile calendaristice doar prin acordul partilor. Bineinteles, contractele colective de munca pot sa prevada si renegocierea anumitor clauze, la termenele stabilite de parti. Este interzisa includerea oricarei autoritati publice in procesul de negociere a contractului colectiv de munca.

Atentie! In situatia in care angajatorul sau organizatiile patronale refuza sa inceapa negocierea colectiva, iar angajatii sau sindicatele cer negocieri, acestia pot fi sanctionati de catre autoritati. Amenzile sunt aplicate de catre inspectorii muncii si pot fi cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.

Citeste si Impozitul pe profit – legislatie, cum se calculeaza, cand si unde se plateste

Informatii obligatorii in procesul-verbal al primei reuniuni de negociere

Partile sau reprezentatii acestora sunt obligate sa consemneze urmatoarele informatii in procesul-verbal al primei reuniuni de negociere:

 • Componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, pe baza unei imputerniciri scrise;
 • Nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;
 • Durata maxima a negocierilor convenita de cele doua parti;
 • Locul si calendarul reuniunilor;
 • Existenta dovezii reprezentativitatii – doar pentru sindicate sau organizatii sindicale;
 • Dovada alegerii reprezentantilor angajatilor – doar daca nu exista organizatii sindicale;
 • Existenta dovezii convocarii partilor care au drept sa participe la negociere;
 • Existenta dovezii personalitatii juridice a sindicatelor – doar pentru negocierile la nivel de unitate
 • Alte informatii. 

Elementele obligatorii pentru dosarul negocierii

Dosarul negocierii trebuie sa includa urmatoarele documente:

 • Contractul colectiv de munca, un exemplar semnat de angajator si unul semnat de angajati sau de sindicat. La acestea mai trebuie adaugat un exemplar pentru ITM;
 • Dovada convocarii partilor;
 • Procesul-verbal pentru alegerea reprezentantilor angajatilor;
 • Regulamentul de ordine interna (optional);
 • Dispozitii generale;
 • Modul in care inceteaza contractul colectiv de munca, modificarile aduse si conditiile de suspendare;
 • Timpul de munca si timpul de repaus;
 • Munca de noapte;
 • Concedii, zile libere de la stat si alte zile de repaus;
 • Concediu fara plata;
 • Invoiri;
 • Salariu de baza, sporuri, premii si atle drepturi financiare;
 • Perfectionare profesionala;
 • Conditii de munca, protectia muncii, protectie sociala;
 • Dispozitii finale. 

Modificarea contractului colectiv de munca

Orice contract colectiv de munca poate suferi modificari pe tot parcursul executarii sale, in conditiile legii si la initiativa oricarei parti potrivit Legii Dialogului Social. Orice solicitare de modificare sau completare a contractului colectiv de munca va necesita o negociere. Cererea de modificare trebuie adusa in atentia celeilalte parti cu minimum 45 de zile inainte de data propusa pentru debutul negocierilor. 

Dupa caz, cererea de modificare a contractului colectiv de munca se va depune de catre reprezentantii sindicatului la reprezentantii angajatorului sau de catre reprezentantii angajatorului la reprezentantii sindicatului. Orice modificare adusa prin act aditional are aceleasi efecte precum contractul colectiv de munca. 

Cine resimte efectele contractelor colective de munca

Inregistrarea si acceptarea unui contract colectiv de munca produc efecte pentru urmatoarele categorii:

 • Angajatii din unitate, pentru contractul colectiv de munca incheiat la acest nivel;
 • Angajatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca;
 • Angajatii incadrati in unitatile din sectorul de negociere colectiva pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la nivel de sector de negociere colectiva si care fac parte din organizatiile patronale semnatare;
 • Angajatii de la nivelul regiilor autonome, companiile nationale, societatile cu unic actionar sau asociat statului roman, autoritatea administratiei publice locale. De asemenea, pentru toti angajatii incadrati in unitati aflate in subordinea sau in coordonarea autoritatilor si institutiilor publice care au in subordine sau coordonare ale persoane juridice;
 • Angajatii din unitatile de economie nationala pentru care s-a incheiat contract colectiv de munca la nivel national si care fac parte din organizatii patronale semnatare, precum si pentru angajatii incadrati in unitatile organizatiilor patronale si ale angajatorilor care au aderat mai apoi la contractul colectiv de munca la nivel national. 

Valabilitatea si incetarea contractului colectiv de munca

Valabilitatea contractului colectiv de munca, precum si informatiile privind incetarea sa sunt reglementate prin Legea Dialogului Social. 

Valabilitatea contractului colectiv de munca

Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau mai mare de 24 de luni, cu exceptia cazului in care contractul se incheie pe durata in care se realizeaza o lucrare determinata.

Partile pot decide, de comun acord, sa prelungeasca aplicarea contractului colectiv de munca, o singura data, cu maximum 12 luni. 

Dupa incheierea unui contract colectiv de munca, acesta se aplica de la data inregistrarii la ITM sau, dupa caz, la o data ulterioara daca partile au convenit acest lucru. 

Incetarea contractului colectiv de munca

Orice contract colectiv de munca poate inceta in unul dintre urmatoarele cazuri:

 • La indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu doresc prelungirea aplicarii prevederilor sale;
 • Prin acordul partilor;
 • In momentul desfiintarii firmei sau la incetarea activitatii printr-un alt mod prevazut de lege;
 • In alte cazuri specificate in lege. 

In ce cazuri contractul colectiv de munca este obligatoriu

Contractul colectiv de munca este obligatoriu? Pentru anumite companii de stat poate fi obligatoriu, insa in multe companii este optional si depinde de cele doua parti. Negocierea colectiva este obligatorie cu exceptia cazului in care angajatorul are mai putin de 10 angajati. 

Totusi, odata ce angajatii, prin sindicat sau reprezentant legal, solicita contractul colectiv de munca, angajatorul este obligat sa raspunda si sa pastreze dovada indeplinirii acestei obligatii. De asemenea, in momentul angajarii, firma este obligata sa informeze noii salariati daca exista deja un contract colectiv de munca. 

Ce se intampla in lipsa contractului colectiv de munca

In caz de lipsa contract colectiv de munca, partile pot demara negocierea sa in orice moment conform articolului nr. 141 din Legea Dialogului Social. 

Potrivit Codului Muncii, orice angajat care presteaza o munca are dreptul la negocieri colective, drept de protectie a datelor personale, precum si drept la protectie impotriva concedierilor nelegale. De asemenea, articolul nr. 37 din Codul Muncii reglementeaza ca drepturile si obligatiile de munca dintre salariat si angajator se stabilesc prin negociere, ca parte a contractului colectiv de munca si a contractului individual de munca. 

Legea Dialogului Social nu prevede sanctiuni daca angajatorul nu initiaza negocieri colective. Singura contraventie apare daca angajatorul refuza negocierea pentru contractul colectiv de munca la solicitarea expresa a reprezentantilor salariatilor asa cum indica articolul nr. 217 din Legea Dialogului Social. 

Unde se depun contractele colective de munca

Contractele colective de munca se depun dupa cum urmeaza:

 • Contractul colectiv de munca la nivel de unitate se depune la ITM;
 • Contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati se depune la nivelul sectoarelor de negociere colectiva si la nivel national la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Pentru contractele colective de munca negociate la nivelul sectoarelor de negociere colectiva, acestea se inregistreaza la nivelul respectiv indiferent de numarul de angajati din unitatile respective.

Sanctiuni in cazul impiedicarii realizarii contractului colectiv de munca

Exista mai multe tipuri de sanctiuni in functie de forma de incalcare a drepturilor:

 • Pentru impiedicarea organizarii libere sau a asocierii sindicale, amenda este cuprinsa intre 30.000 si 50.000 de lei;
 • Pentru impiedicarea exercitarii dreptului de libera organizare sau asociere patronala se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 30.000 si 50.000 de lei;
 • Neindeplinirea de catre angajatori a obligatiilor (de exemplu, recunoasterea declansarii negocierilor pentru contractul colectiv de munca) este sanctionata cu amenzi cuprinse intre 15.000 si 30.000 de lei;
 • Refuzul nejustificat de inregistrare a contractului colectiv de munca se amendeaza cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.

La acestea se adauga contraventiile:

 • Inchisoare de la 3 luni la 2 ani pentru persoanele care, folosind amenintari sau violenta, impiedica sau obliga angajatul sau angajatii sa participe la greva;
 • Inchisoare de la 3 luni la 2 ani pentru constrangerea sau conditionarea pentru a limita exercitarea functiilor persoanelor alese in organizatii sindicale.

Model contract colectiv de munca

Poti vedea un model contract colectiv de munca aici. Documentul este incheiat intre „Federatia Solidaritatea Sanitara” din Romania si Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Este incheiat intre 2022-204, un termen de doi ani, conform legii.

Beneficii contract colectiv de munca

Scopul unui contract colectiv de munca este de a apara interesele si drepturile partilor implicate, astfel incat sa fie limitate sau prevenite orice posibile conflicte la locul de munca. Acest lucru este posibil prin stabilirea unor clauze referitoare la conditiile si raporturile de munca.

Contractul colectiv de munca promoveaza totodata existenta unor relatii de munca echitabile si asigura securitatea sociala a tuturor angajatilor. Mai mult decat atat, conflictele de munca pot fi solutionate mai eficient daca exista un astfel de contract.

Sursa foto: Shutterstock

5 Comentarii

 1. Buna ziua sunt angajat la vrancart. Am semnat doar contractul individuale de munca si si cel colectiv. Societatea vrea sa ne dam demisia fara nici un motivo. E este de facut?

 2. Bună…. Am o întrebare….. Dacă am fost 2 ani în creșterea copilului… În aceasta perioada am avut contractul suspendat…. În acest timp a avut loc o mărire de salariu colectiva… Eu nu beneficiez de ea la reîntoarcerea la serviciu.. Multumddc

 3. Bună,am o dilema la societatea la care lucrez,sunt angajat cu 4 ore din cauza invalidități și am grad de handicap mediu,am cerut un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata,indiferent de orele lucrate și mi sa spus că nu beneficiez conform codului muncii,doar proporțional,nici bonuri nici spor de vechime am aceasta dilemă . Mulțumesc

 4. Buna ziua. Sunt Presrdinte de sindicat in Tg jiu la o societate care apartine CL. Am negociat CCM in martie 2020. In martie 2021 am solicitat negocieri , dar am primit raspuns pe Legea 55 ca isi prelungesc valabilitatea CCM pe durata starii de alerta si 90 zile dupa. In 2022 trec 12 luni peste limita legala a CCM deci se oncalca Codul Muncii , Legea 53 . Cum procedam ? Multumim !

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.