Noul Cod Fiscal actualizat 2024 – modificari si actualizari la zi

Data publicare articol:
Data revizuire articol:

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat, in data de 19 decembrie 2023, varianta actualizata a Codului Fiscal, cuprinzand modificarile operate si normele de aplicare a Codului Fiscal. Afla din acest articol care sunt ultimele modificari fiscale pentru anul 2024 si care sunt legile in baza carora s-a produs modificarea Codului Fiscal.

Noul Cod Fiscal 2024 – legile care modifica prevederile fiscale

Modificarile Codului Fiscal au avut la baza o serie de noutati legislative precum Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung si OUG 115 din 14 decembrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene.

Aceste modificari legislative afecteaza intreg cuprinsul Codului Fiscal, facand referire la impozitul firmelor pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, impozitul pe venit, contributii sociale, accize, TVA, sistemul RO e-Factura, acordarea sau eliminarea unor facilitati fiscale, incasarile in numerar, deductibilitatea anumitor cheltuieli si altele.

Toate modificarile aduse prin intermediul legislatiei mentionate se regasesc in varianta actualizata a Codului Fiscal de pe site-ul ANAF, impreuna cu normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Modificari si actualizari aduse Codului fiscal in 2024

Cele mai importante modificari ale Codului Fiscal fac referire la:

Impozitul pe profit

In ceea ce priveste impozitul pe profit, legea 296/2023 introduce trei noi articole in completarea articolului 18, referitoare la impozitul minim. Astfel, desi cota de impozit pe profit ramane de 16%, contribuabilii care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro si care in anul de calcul determina un impozit pe profit, cumulat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul trimestrului sau al anului de calcul, mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Articolul 181 al Codului Fiscal descrie metoda de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Fac exceptie de la art. 181 al Codului Fiscal institutiile de credit, care datoreaza, conform Codului Fiscal art. 182, suplimentar impozitului pe profit, un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a urmatoarelor cote de impozitare: 2% pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025 inclusiv si 1%, incepand cu data de 1 ianuarie 2026.

De asemenea, modificarea prevede impozitul suplimentar pentru persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, reglementat prin art. 183. Acesta se refera la persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro si care datoreaza suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri.

In ceea ce priveste cheltuielile cu deductibilitate limitata, sunt introduse in cadrul art. 25, alineat 3, noi reglementari cu privire la cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Acestea fac referire la cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum crese, gradinite, pe langa celelalte unitati prevazute deja, precum scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele.

In cadrul aceluiasi articol, sunt incadrate la cheltuieli cu deductibilitate limitata, potrivit OUG 115/2023, sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil.

Incepand cu anul 2024, sponsorizarile si mecenatul nu mai sunt deductibile la stabilirea venitului net in sistem real. Sunt considerate cheltuieli deductibile impozitul pe profit, cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, cheltuielile cu salariile si cheltuielile suportate de angajator pentru activitatea in regim de telemunca, similar cu prevederile existente in trecut.

Cu privire la amortizarea fiscala, OUG 115/2023 introduce o noua prevedere referitoare la sediile sociale care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, fiind situate in cladiri de locuinte sau in cladiri individuale de locuit, din ansambluri rezidentiale. Pentru acestea, amortizarea este deductibila la nivelul de 50%. Totodata, pentru utilizarea sediilor sociale, aflate in patrimoniul contribuabilului, in scop personal de catre actionari sau asociati, amortizarea fiscala aferenta sediului social nu este deductibila la calculul rezultatului fiscal.

👉 Daca esti administratorul unei afaceri si te afli in cautarea unei modalitati de a simplifica procesul de gestiune, afla care sunt programele de gestiune care se potrivesc nevoilor business-ului tau.

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

In ceea ce priveste impozitul pe microintreprindere, Codul Fiscal din Romania reglementeaza, la nivelul anului 2024, o serie de prevederi:

  • Conditiile pe care microintreprinderile trebuie sa le indeplineasca: au depus in termen situatiile financiare anuale, daca au aceasta obligatie conform legii, sau au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro, limita privind veniturile realizate verificandu-se in baza veniturilor realizate de persoana juridica romana, cumulate cu veniturile intreprinderilor legate cu aceasta;
  • Existenta a doua cote de impozitare pentru microintreprinderi, de 1% pentru microintreprinderile ce realizeaza venituri ce nu depasesc 60.000 euro inclusiv si de 3% pentru microintreprinderile ce realizeaza venituri peste 60.000 euro sau desfasoara activitati specifice anumitor coduri CAEN, conform taxelor pe microintreprindere, impuse de Legea 296/2023. Detalii suplimentare si un calculator impozit pe microintreprindere pot fi regasite in cadrul articolului 51 din Codul Fiscal.

In cazul in care veniturile pe care o microintreprindere le realizeaza cresc peste pragul stabilit sau scad sub acest prag in cursul anului fiscal, acestora li se aplica o cota de impozitare aferenta, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza aceste situatii.

Impozit pe venit

Prevederile referitoare la impozitul pe venit pentru persoane fizice rezidente sau nerezidente, dar care desfasoara activitati pe teritoriul tarii au suferit, deopotriva, modificari. Daca articolele 58 si 59 din Codul Fiscal definesc ce inseamna impozit pe venit, iar articolul 60 face referire la scutirile aplicate, articolul 601 nou introdus aduce o serie de schimbari cu privire la regulile speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit.

Astfel, OUG 115/2023, prin articolul 601, prevede ca, daca o persoana fizica realizeaza venituri salariale pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon stabilita.

Aceeasi Ordonanta de Urgenta modifica si limita de deductibilitate a abonamentelor sportive, de la 400 de euro la 100 de euro. Astfel, din categoria cheltuielilor deductibile limitat, noua lege a Codului Fiscal mentioneaza deductibilitate limitata pentru contravaloarea abonamentelor, platite in scopul personal al contribuabilului, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana.

O alta modificare referitoare la legea impozitarii intervine in seria veniturilor care, cumulate lunar, nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza. In aceasta situatie, contravaloarea serviciilor turistice sau de tratament si transportul, pe perioada concediului, pentru angajati si membri ai familiei acestora, acordate de angajator in limita plafonului stabilit legal, se incadreaza in categoria veniturilor neimpozabile. Totusi, prevederile nu se aplica angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta.

In ceea ce priveste impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata, acestora li se va aplica o cota de 70% asupra bazei impozabile ajustate.

In ceea ce priveste cotele de impozitare, cota de impozit pe venit a ramas de 10% pentru veniturile provenite din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, salarii, cedarea folosintei bunurilor, investitii, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, premii si alte surse.

👉 Citeste si Ce este nota de receptie si cand e obligatorie: afla totul despre NIR.

Contributii sociale obligatorii

Printre schimbarile din Codul Fiscal se numara cateva prevederi speciale privind contributiile in cazul activitatilor de creare de programe pentru calculator, al sectorului constructii, al sectorului agricol si al industriei alimentare. In baza acestei modificari, persoanele fizice care obtin venituri din salarii in domeniile mentionate pot opta pentru plata contributiei datorate la fondul de pensii administrat privat.

In ceea ce priveste categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, se modifica cerintele pe care studentii-doctoranzi trebuie sa le indeplineasca. Conform noilor reglementari, se elimina obligativitatea acestora de a desfasura activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana, pastrandu-se doar prevederea de a avea calitatea de student-doctorand.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se aplica, incapand cu anul 2024, si tichetelor de masa, conform reglementarilor Legii 296/2023. Astfel, valoarea nominala a tichetelor cadou, a tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta acordate de angajatori intra in baza lunara de calcul a CASS.

Cu privire la taxele PFA, trebuie mentionat faptul ca noile reglementari legislative nu mai cumuleaza veniturile din PFA cu restul veniturilor, pentru raportarea la plafoanele referitoare la contributia la sanatate.

Taxa pe valoare adaugata

Cu privire la cotele de taxa pe valoare adaugata, legile fiscale reglementeaza drept exceptie de la cota redusa de 9% atat bauturile alcoolice si bauturile nealcoolice care se incadreaza la codul NC 2202, cat si alimentele cu zahar adaugat al caror continut total de zahar este de minimum 10 g/100 g produs, altele decat laptele praf pentru nou-nascuti, sugari si copii de varsta mica, biscuitii si cozonacul.

Pe langa noile taxe impuse, Codul Fiscal aduce reglementari noi cu privire la facturare. Mai exact, acesta reglementeaza obligativitatea utilizarii e-Factura. Astfel, conform Legii 296/2023, sunt considerate facturi numai facturile care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania.

👉 Pentru ca utilizarea e-Factura a devenit obligatorie, afla din acest articol Cine foloseste e-Factura – ce presupune si care sunt ultimele modificari legislative.

Totodata, prin intermediul noului Cod Fiscal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a TVA pentru cumpararea, inchirierea sau leasing-ul de cladiri si spatii de locuit situate in zone rezidentiale sau blocuri de locuinte, in cazul in care aceste cladiri nu sunt utilizate in totalitate in scopul activitatii economice.

Impozite speciale

Incepand cu anul 2024, este introdusa in Codul Fiscal o noua reglementare referitoare la impozitele speciale pentru bunurile imobile si mobile de valoare mare. Conform legii, sunt obligati la plata impozitelor speciale acei contribuabili care:

  • au in proprietate cladiri rezidentiale a caror valoare impozabila, calculata conform art. 457, depaseste 2.500.000 lei;
  • au in proprietate autoturisme inmatriculate sau inregistrate in Romania, a caror valoare de achizitie individuala depaseste 375.000 lei. Impozitul se achita pe o perioada de 5 ani de la predarea-primirea autoturismului sau pentru fractiunea de ani ramasa pana la implinirea perioadei de 5 ani, pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Pe langa legea taxelor firmelor, a fost introdus plafonul pentru incasarile si platile in numerar pentru achizitii de bunuri, livrari, prestarea serviciilor, dividente, cesiuni de creante sau incasari de la firme. In plus, sumele in numerar detinute in casieria unei societati la finalul zilei nu pot depasi 50.000 de lei.

👉 Daca esti in cautarea unei case de marcat, consulta oferta Sedona, pentru a alege o casa de marcat in functie de specificul afacerii tale si in concordanta cu cerintele legale in vigoare.

Noile reglementari ale Codului Fiscal aduc o serie vasta de modificari in domeniul legislatiei fiscale. Acestea pot fi consultate in detaliu, pe site-ul oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ce prezinta forma actualizata a Codului Fiscal.

Sursa foto: Shutterstock, Shutterstock

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.