Codul fiscal 2018 – Modificari aduse Codului Fiscal

Data publicare articol:
Data revizuire articol:

MENIU

Baza legislativa a noului Cod Fiscal pentru 2018
Acte normative ce reglementeaza Codul Fiscal 2018Valabilitatea noului Cod FiscalPrincipalele modificari aduse noului Cod Fiscal
Modificari privind asigurarile sociale obligatoriiModificari privind impozitulModficari privind accizeleModificari privind taxa pe valoare adaugataModificari pentru deducerile personale

Baza legislativa a noului Cod Fiscal pentru 2018

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal este actul normativ ce reglementeaza fiscalitatea persoanelor fizice si juridice din Romania.

Codul Fiscal 2018 stabileste, potrivit textului de lege, cadrul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii, precum si modul de calcul si de plata a acestora si contribuabilii care au obligatia sa le plateasca.

Prevederile codului fiscal actualizat pot fi consultate pe anaf.ro

Acte normative ce reglementeaza Codul Fiscal 2018

De la inceputul anului, cand a intrat in vigoare OUG 79/2017, au fost emise mai multe acte normative de reglementare a noului Cod Fiscal. Printre cele mai importante:

OUG 18 / 2018 privind determinarea, declararea si plata impozitelor si contributiilor sociale

La data de 15 martie 2018 a fost emisa Ordonanta de Urgenta nr.18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, al carei scop este reglementarea procesului de stabilire, declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoane fizice. Cu alte cuvinte, actul normativ a creat un nou sistem de impozitare a persoanelor fizice, lansand proceduri simplificate de declarare si plata a datoriilor catre stat.

Legea 72 / 2018

Legea 72/2018 din luna martie a acestui an are ca scop principal reglementarea majorarii plafonului de scutire de TVA la suma de 300.000 lei/an (de la 220.000 lei anual). Astfel, incepand cu data de 1 aprilie, plafonul cifrei de afaceri pentru scutirea de TVA (taxa pe valoare adaugata) in cazul firmelor este de 300.000 lei/an.

Legea contine si alte prevederi fiscale, in cazul cesiunilor de creanta, precum si in cel al cheltuielilor deductibile din impozitul pe venit, care va include abonamentele medicale, intr-un plafon de 400 euro anual de persoana.

Valabilitatea noului Cod Fiscal

Data intrarii in vigoare a noului Cod Fiscal

Cele mai multe modificari ale Codului Fiscal 2018 au fost realizate prin OUG nr. 79/2017, ale carei prevederi au intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2018. Mai multe schimbari au fost aduse cadrului legal de la acel moment, printr-o serie de ordonante de urgenta (precum OUG 3/2018, menita sa corecteze anumite efecte ale “revolutiei fiscale”). Ultima actualizare a noului cod fiscal (2018) a fost operata prin Legea 145/2018 care a intrat in vigoare la data de 20 iunie a acestui an.

Termenele de inscriere si retragere ca platitor de TVA

Solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA pentru persoanele impozabile se va face:
– in cazul persoanelor impozabile infiintate inainte de 2018, care depasesc plafonul CA de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018.
– in cazul persoanelor impozabile infiintate intre 1 ianuarie – 31 martie 2018, la atingerea plafonului de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018.

In cazul persoanelor impozabile inregistrate deja in scopuri de TVA, acestea pot solicita anularea inregistrarii daca nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei in 2017 si nu depasesc plafonul CA de 300.000 lei in 2018.

Solicitarea de anulare a inregistrarii ca platitor de TVA se poate face pana la data de 10 a lunii următoare perioadei fiscale. Calitatea de platitor de TVA va fi mentinuta pana la emiterea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

Termenele pentru depunerea Declaratiei Unice

Acum, termenul-limita de depunere a Declaratiei Unice privind impozitul pe venit in 2018 si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este de 16 iulie 2018. Incepand cu anul urmator insa, termenul va fi de 15 martie sau 30 de zile de la inceputul activitatii.

Aplicabilitatea angajamentelor internationale ale Romaniei

Prevederile noului cod fiscal se aliniaza la legislatia europeana. Potrivit textului de lege, daca acestea contravin celor ale unui tratat la care Romania este parte, se vor aplica dispozitiile acestuia din urma.

Principalele modificari aduse noului Cod Fiscal

Cunoscut si sub numele de “Revolutie fiscala”, noul Cod Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 cuprinde o serie de modificari importante, printre care prevederile privind impozitul pe salariu in cazul persoanelor fizice, dar si impozitul pe venit (atat pentru persoane fizice, cat si juridice).

Modificari privind asigurarile sociale obligatorii

Probabil una dintre masurile cel mai intens discutate in spatiul public, contributiile sociale obligatorii au fost preluate in totalitate de angajat. Acestea sunt platite, insa, de catre angajator, in contul angajatului.

Contributia la asigurari sociale de sanatate CASS

Una dintre cele trei contributii obligatorii dupa data de 1 ianuarie 2018, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute din activitati independente, asociere cu o persoana juridica, cedare a folosintei bunurilor, investitii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, precum si din orice alte surse.

Cota de contributie este de 10% din salariul brut al angajatului.

Contributia sociala pentru pensii CAS

Cotele de contributie la fondul de pensii sunt diferite pentru angajat si angajator, astfel:
– angajatul datoreaza 25% din valoarea salariului brut
– angajatorul va plati in plus 4% sau 8% din valoarea salariului brut in cazul in care angajatul lucreaza in conditii deosebite, respectiv speciale.

Declararea CAS se face in fiecare luna, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

Contributia asiguratorie pentru munca CAM

Contributia asiguratorie pentru munca, ce incorporeaza contributii sociale care au fost valabile in codul fiscal 2017 si eliminate incepand cu data de 1 ianuarie 2018, este de 2,25% din valoarea salariului brut si este datorata in totalitate de catre angajator.

Modificari privind impozitul

Noul Cod Fiscal 2018 stabileste reglementari diferite privind plata impozitului in cazul persoanelor fizice si in cel al firmelor.

Impozitul pe venitul persoanei fizice

Una dintre schimbarile majore ale Codului Fiscal, reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% se aplica de la 1 ianuarie tututor categoriilor de venituri impozabile (exceptie fac veniturile din dividende, pentru care cota a ramas la nivelul de 5%).

In cazul angajatilor care realizeaza venituri brute lunare din salarii sub 3.600 lei, se acorda si deduceri personale majorate incepand cu acest an.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

De la 1 ianuarie 2018, plafonul de incadrare a persoanelor juridice in categoria microintreprinderilor a crescut cu 50%, la 1 milion de euro. Astfel, firmele care inregistreaza o cifra de afaceri in limita acestui plafon vor plati un impozit de 1% (daca au inregistrat cel putin un salariat) si 3% (in cazul firmelor care nu au angajati).

O alta modificare adusa Codului Fiscal este posibilitatea, oferita microintreprinderilor, de a opta pentru plata impozitului pe profit, in locul celui pentru cifra de afaceri (in cazul companiilor cu un capital social minim de 45.000 lei/an si cel putin 2 salariati).

Impozitul pe profit

Noul Cod Fiscal incorporeaza directiva pentru impozitarea profiturilor in tara in care se realizeaza, ce reglementeaza, intre altele, limitarea deductibilitatii dobanzii si impozitarea la iesire. Plafonul deductibilitatii este de maximum 200.000 euro pentru cheltuielile cu dobanzi fata de imprumuturi de la intreprinderi asociate. Daca acestea depasesc pragul de 200.000 euro, deductibilitatea e stabilita la 10% din baza de calcul a impozitului pe profit.

In ce priveste impozitarea la iesire, contribuabilii vor plati 16% impozit pe profit prin transferul activitatii, activelor sau rezidentei fiscale, din Romania intr-un alt stat.

Impozite si taxe locale

Reglementarile noului Cod Fiscal impun setul de reguli care se aplica impozitelor si taxelor locale, definite drept: impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri; impozitul pe teren și taxa pe teren; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; impozitul pe spectacole; taxele speciale; alte taxe locale.

Modificari privind accizele

OUG nr.79/2017 care a intrat in vigoare la inceputul anului 2018 a extins masura confiscarii la cisternele, recipientele si mijloacele de transport utilizate in cazul transportului de produse accizabile care nu este acoperit de documente administrative sau in situatia detinerii in afara antrepozitului fiscal, precum si in cazul comercializarii, pe teritoriul Romaniei, a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false.

Modificari privind taxa pe valoare adaugata

De la 1 ianuarie 2018, prevederile privind taxa pe valoare adaugata au fost modificate, astfel incat organele fiscale au dreptul de a refuza deducerea TVA daca, pe baza probelor, pot demonstra ca persoana impozabila stia sau ar fi trebuit sa stie ca operatiunea invocata pentru a justifica dreptul de deducere era implicata intr-o frauda privind TVA care a intervenit in amonte sau in aval in lantul de livrari/prestari.

Modificari pentru deducerile personale

Noul Cod Fiscal prevede ca persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei (crestere de 450 lei fata de anul 2017) sa beneficieze de o serie de deduceri personale. Valoarea deducerilor a crescut, de asemenea, potrivit noilor reglementari si se acorda in functie de numarul persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului.

Deduceri se acorda si in cazul persoanelor cu venituri cuprinse intre 1.950 lei si 3.600 lei (crestere de la pragul maxim de 3.000 lei), care scad proportional cu nivelul venitului brut lunar din salariul realizat la functia de baza.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.