Registru de casa

Data publicare articol:
Data revizuire articol:

Informatii generale despre registrul de casa
Cadru legislativ
Modalitatea de intocmire
Documente
Date
Partea contabila
Soldul final
Responsabilitatile casierului si contabilului

Informatii generale despre registrul de casa

Atat persoanele fizice, cat si cele juridice care efectueaza operatiuni cu numerar trebuie sa intocmeasca zilnic registrul de casa, un document care contine toate operatiunile cu numerar realizate prin casierie intr-o anumita zi. Intocmit pe baza unor documente justificative, acesta este necesar nu doar pentru inregistrarea operativa a incasarilor si platilor in numerar, ci si pentru stabilirea soldului de casa sau inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cu numerar.

Registrul de casa poate fi completat manual, pe un format tipizat, sau electronic, cu ajutorul aplicatiilor speciale. Important de stiut! Acesta se realizeaza in 2 exemplare de catre casier (sau imputernicit al acestuia), pe baza actelor care justifica incasarile si platile realizate in ziua respectiva.

Cadru legislativ

Prevederile legale referitoare la registrul de casa sunt stabilite prin Ordinul MFP nr.3512/2008, ce reglementeaza normele normele metodologice si specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.

Modalitatea de intocmire

Registrul de casa se intocmeste in fiecare zi, in 2 exemplare (unul va fi arhivat de casierie, iar al doilea, de compartimentul financiar-contabil).

Reguli de intocmire

Exista 4 mari sectiuni de informatii in formularul registrului de casa:
– datele firmei + data intocmirii registrului
– sold initial + operatiuni din ziua curenta
– sold total
– semnatura casierului si a departamentului financiar-contabil

Operatiunile – incasari si plati – se trec in registrul de casa in ordine cronologica, pornind de la numarul curent 1, in ordine crescatoare.

Important! Completarea registrului de casa se face in lei pentru tranzactiile efectuate in RON. Un registru separat va fi deschis pentru fiecare valuta in care sunt efectuate tranzactii.

Documente

Mai multe acte justificative pot sta la baza intocmirii registrului de casa:
– chitanta
– dispozitie de plata/incasare
– bon fiscal
– imputernicire
– decont de cheltuieli/deplasare

Date

Registrul de casa contine mai multe campuri care trebuie completate:
– numele firmei/unitatii
– data completarii registrului de casa
– sold din ziua precedenta (se raporteaza pe primul rand al registrului de casa, pentru ziua in curs)
– numar curent, numar al actului de casa (ch – chitanta, bf- bon fiscal)
– explicatii, incasari si plati
– total (soldul final al zilei)
– semnături: casier si departament financiar-contabil

Partea contabila

Important! Singurele acte contabile care se trec in registrul de casa sunt chitantele si bonurile fiscale (acte contabile ce reprezinta stingerea creantelor).

Asa cum toate intrarile din registrul de casa trebuie trecute in ordine cronologica, tot asa vor fi organizate si filele care alcatuiesc acest registru. Mai mult, fiecare dintre file trebuie sa fie insotita de documentele justificative. Toate materialele care alcatuiesc registrul de casa vor fi predate apoi sub semnatura contabilului care primeste cel de-al doilea exemplar.

Soldul final

Dupa completarea registrului de casa trebuie calculat soldul final al zilei respective, care contine soldul initial (cu care a fost incheiata ziua precedenta) la care se adauga incasarile si se scad cheltuielile din ziua curenta. De retinut, soldul casei nu poate fi negativ, ci mai mare sau egal cu Zero. In cazul in care intr-o zi se fac mai multe plati decat incasari, firma va fi creditata de administratorul acesteia temporar, pana la echilibrarea balantei.

Responsabilitatile casierului si contabilului

Casierul poarta responsabilitatea intocmirii registrului de casa, care il va semna pentru a confirma inregistrarea operatiunilor efectuate in ziua respectiva. O a doua semnatura va fi necesara pentru incheierea registrului de casa, a celui care primeste documentul, din cadrul departamentului financiar-contabil.

De retinut, registrul de casa se completeaza in doua exemplare. Un exemplar va ramane la casier, iar cel de-al doilea va fi arhivat de catre departamentul financiar-contabil impreuna cu actele justificative pe baza carora a fost completat documentul.

Puteti descoperi registrul special pentru case de marcat in magazinul online Sedona!

1 Comentariu

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.