Noul Cod fiscal actualizat 2022 – Modificari si actualizari la zi

Data publicare articol:
Data revizuire articol:

Codul fiscal pentru 2022 – Modificari si actualizari la zi

In data de 3 ianuarie 2022, ANAF a publicat varianta actualizata a Codului Fiscal (cu toate modificarile operate, inclusiv cele din OUG 130/2021) si a normelor sale de aplicare.

Legislatia fiscala a cunoscut zeci de modificari la finalul anului 2021, unele dintre acestea intrand in vigoare de la 1 ianuarie, altele urmand sa se aplice treptat, pe parcursul acestui an.

Cateva dintre cele mai importante prevederi:

1. A fost majorat plafonul neimpozabil pentru tichetele cadou si pentru cadourile in bani si/sau in natura, de la 150 lei la 300 lei pentru fiecare persoana si fiecare eveniment (ex. Paste, Craciun, 8 martie, 1 iunie etc.).

2. Salariul minim pe economie creste cu 10,9%, la 2.550 lei brut pe luna in 2022, masura urmand sa afecteze toate firmele din Romania. Circa 1,2 milioane de salariati sunt direct vizati de aceasta masura, in timp ce indirect sunt afectati aproximativ 2 milioane de angajati.

! Salariul minim brut pe tara garantat in plata poate fi aplicat pentru un salariat pe o perioada de maximum 24 de luni, acesta urmand sa fie incadrat ulterior cu un salariu de baza superior salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Nu in ultimul rand, se elimina salariul minim pentru persoanele cu studii superioare, de acum inainte urmand sa existe doar doua tipuri de salarii minime: standard (2.550 lei) si cel din domeniul constructiilor (3.000 lei).

3. Urmare a cresterii salariului minim, va creste si plafonul de 12 salarii minime care vizeaza persoanele fizice cu venituri extrasalariale, pentru care datoreaza CASS. Noul plafon devine, in urma modificarilor, 30.600 lei.

4. Incepand cu data de 1 februarie, rambursarea TVA-ului cu control ulterior devine permanenta.

5. De la 1 iulie 2022, emiterea facturilor electronice prin RO e-Factura devine obligatorie in cazul comercializarii produselor cu risc fiscal ridicat (cele la a caror comercializare exista risc ridicat de frauda si evaziune fiscala).

6. Din 1 martie 2022, cererile catre ANAF vor fi depuse exclusiv in format electronic, solicitarile depuse in format letric urmand sa nu fie luate in considerare.

7. Tot de la 1 martie, neplata, incasarea si neplata in cel mult 60 de zile de la termenul legal a impozitelor si/sau a contributiilor legale vor fi considerate infractiuni, pedepsibile cu inchisoarea de la 1 an la 5 ani.

8. Institutiile publice nu mai pot sa solicite copii dupa documente emise de stat incepand cu data de 1 ianuarie. Potrivit noilor prevederi, institutiile statului vor solicita copii in format electronic entitatilor emitente, cu acordul beneficiarului serviciului public.

9. De anul acesta, companiile care fac parte din lista marilor contribuabili (in numar de 3.364) vor incepe raportarea SAF-T (prin depunerea Declaratiei 406). Toti contribuabilii vor beneficia de o perioada de gratie la depunerea SAF-T, de 6 luni.

10. Se reduce cu 2% impozitul anual (pe profit/pe venit in cazul microintreprinderilor SAU impozitul specific pentru companiile din industria ospitalitatii) pentru companiile cu capitaluri pozitive si la un nivel de minimum jumatate din capitalul social. Companiile pot beneficia de bonificatii mai mari din impozit daca isi majoreaza capitalul propriu in raport cu anul precedent.

Codul fiscal pentru 2021 – Modificari

In 2021, Codul Fiscal sufera din nou multiple modificari, atat in urma hotararilor adoptate in decursul anului precedent, cat si ca urmare a celor luate anul acesta. Intre cele mai importante schimbari, amintim:

1. Salariul minim pe anul 2021 a crescut la 2.300 de lei/luna, in timp ce pentru angajatii cu studii superioare, acesta a ajuns la 2.350 de lei/luna. Toate drepturile si obligatiile stabilite conform legii se raporteaza la nivelul de 2.300 de lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

2. S-a clarificat tratamentul fiscal aplicabil avantajelor de natura salariala neimpozabile, care nu se vor cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale (in cazul celor acordate pe baza unor legi speciale si/sau finantate de la bugetul de stat). Intre acestea se numara contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament pe perioada concediului de odihna, atat pentru salariati, cat si pentru membrii de familie ai acestora. In acest caz, valoarea totala a beneficiului acordat nu trebuie sa depaseasca nivelul unui castig salarial mediu brut intr-un an fiscal.

3. S-a reglementat regimul fiscal pentru tichetele cadou primite de persoanele fizice cu venituri de natura salariala. In acest sens, tichetele cadou oferite in alte ocazii decat de Pasti, Craciun, 1 si 8 martie nu vor mai fi scutite de contributii la stat.

4. S-a reglementat cadrul de aplicare a modelului TVA la incasare in conditiile prevazute de Legea 296/2020, prin raportare la noul plafon de 4,5 milioane de lei (crestere de la 2,25 milioane lei), cu posibilitatea exercitarii optiunii pentru aplicarea acestui sistem in orice moment in cursul anului.

5. Firmele au posibilitatea de a acorda angajatilor in regim telemunca pana la 400 de lei pe luna pentru cheltuieli cu utilitati si echipamente de birou. Acest beneficiu nu este supus impozitarii, CAS si CASS.

Codul fiscal pentru 2020 – Modificari

In 2020, Codul Fiscal a suferit mai multe modificari, o parte dintre acestea avand drept cauza pandemia COVID-19. Intre cele mai importante schimbari ale Codului Fiscal adoptate sau intrate in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2020, amintim:

1. Firmele cu capitaluri pozitive vor beneficia, incepand cu data de 1 ianuarie 2021 pana in anul 2025, de reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microintreprinderilor si ale impozitului specific unor activitati. Procentele de reducere variaza in functie de performantele companiilor, capitalul propriu ajustat cuprinzand: capital subscris varsat/capital de dotare; patrimoniul regiei; patrimoniul public; patrimoniul privat; patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare; prime de capital; rezerva legala, statutara sau contractuala si alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei actionarilor/asociatilor sau potrivit prevederilor legale; rezultatul net reportat – sold creditor, reprezintand diferenta pozitiva dintre soldurile creditoare si debitoare.

2. S-a dispus suspendarea loteriei bonurilor fiscale, extragerile lunare si ocazionale urmand sa fie reluate in termen de 90 de zile de la data incetarii starii de alerta.

3. S-a aprobat modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Reamintim ca, din 2020, plafonul pentru obligatia la plata CASS in ce priveste persoanele fizice s-a majorat in urma cresterii salariului minim brut pe economie la 2.230 lei.

4. Tot majorarea salariului minim brut pe economie la 2.230 lei are drept consecinte si modificarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru PFA-uri, precum si majorarea normelor de venit in cazul veniturilor obtinute din activitati independente impuse pe baza normelor de venit.

5. A fost eliminata supraimpozitarea contractelor part-time.

6. S-a introdus o bonificatie de 5%-10% pentru plata impozitului pe profit si microintreprinderi in primele 3 trimestre ale anului 2020. Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual.

7. Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real a fost prelungit pana la 1 noiembrie 2020, aceasta putand avea forma de inscris sub semnatura privata sau electronica, putand totodata fi transmisa la oficiul registrului comertului prin mijloace electronice, posta sau curier. Declaratia privind beneficiarul real poate fi si in forma autentica, certificata de avocat sau data la oficiul registrului comertului.

8. Atat in perioada starii de urgenta, cat si in cea a starii de alerta au fost oferite facilitati fiscale, bonificatii si sprijin de stat companiilor afectate de masurile luate pentru combaterea pandemiei COVID-19.

Reglementari referitoare la contractul colectiv de munca in 2020

Potrivit OUG 70/2020 privind reglementarea unor masuri in contextul SARS-CoV-2, care stabileste masuri de sprijin instituite in relatiile de munca, valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective s-a mentinut pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta. Durata prelungirii a fost extinsa apoi prin Legea 55/2020, cu efect pe perioada starii de alerta si pentru 90 de zile de la data la care aceasta va inceta.

Partile implicate in contractele si acordurile colective de munca au obligatia initierii negocierii colective in termen de 45 de zile de la incetarea starii de alerta.

Codul fiscal pentru 2019 – Modificari

In 2019 au intrat in vigoare o serie de reglementări care vizeaza atat Codul Fiscal, cat si Codul de Procedura Fiscala.

Baza legislativa a noului Cod Fiscal pentru 2019
Principalele modificari aduse codului fiscal
Valabilitatea codului fiscal pentru 2019

Baza legislativa a noului Cod Fiscal pentru 2019

Noul Cod Fiscal a fost modificat in 2019 prin Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019, care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2018.

Principalele modificari aduse codului fiscal

Noua Lege 227/2015 – Codul fiscal actualizat – include noi prevederi pentru contribuabilii romani. 5 dintre cele mai importante modificari:
1. De la 1 aprilie 2019, pentru a putea fi aplicate facilitatile fiscale acordate companiilor platitoare de impozit pe profit si microintreprinderilor care fac sponsorizari, se introduce conditia ca beneficiarii acestor sponsorizari (ex. entitatea non-profit sau unitatea de cult) sa fie inregistrati intr-un Registru unic infiintat de ANAF, care se poate regasi pe site-ul institutiei.
2. De la 1 ianuarie 2019, s-a marit plafonul deductibil din profit al costului excedentar al indatorarii, de la 200.000 euro la 1.000.000 euro. Limita deducerii s-a majorat, de asemenea, de la 10% la 30% pentru diferenta dintre costurile excedentare si plafon, cu mentiunea ca diferenta este nedeductibila daca EBITDA ajustata – baza de calcul – este mai mica sau egala cu zero si se reporteaza in anii fiscali urmatori, pe termen nedefinit, in aceleasi conditii de deducere.
3. Tichetele culturale au fost incadrate in categoria cheltuielilor sociale, cu deductibilitate limitata din impozitul pe profit, in limita unei cote de pana la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.
4. Au fost facute modificari si in sfera taxei pe valoare adaugata, care vizeaza ajustarea bazei de impunere a TVA in cazul falimentului clientului. Astfel, de la 1 ianuarie 2019, aceasta ajustare este permisa de la data sentintei sau a incheierii prin care s-a decis intrarea in faliment. O reglementare valabila doar pentru anul 2019 prevede ca, daca intrarea in faliment a clientului a avut loc inainte de 2019 fara ca inchiderea procedurii de faliment sa fie pronuntata pana la finalul anului 2018, ajustarea se va face in 5 ani (calculati de la 1 ianuarie 2019).
5. Din baza de calcul a impozitului pe venitul microintreprinderilor au fost excluse veniturile din ajustari pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare constituite de companiile cu activitati in domeniul bancar, al asigurarilor si reasigurarilor, precum si al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Cea mai importanta modificare a Noului Cod de Procedura Fiscala este incadrarea contribuabililor in 3 categorii de risc fiscal:
– Risc mic
– Risc mediu
– Risc ridicat
Criteriile in baza carora se face aceasta clasificare vizeaza: inregistrarea fiscala, depunerea declaratiilor fiscale, nivelul de declarare si realizarea obligatiilor de plata, atat catre bugetul general consolidat, cat si catre creditori de alta natura. E important de stiut ca analiza de risc se realizeaza periodic de ANAF, iar clasa de risc in care se incadreaza contribuabilul se va publica pe site-ul propriu.
Codul de Procedura Fiscala actualizat reglementeaza, de asemenea, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice, ca si colectarea creantelor fiscale.

Valabilitatea codului fiscal pentru 2019

Anumite prevederi ale noului Cod Fiscal au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019, pe cand o alta parte a modificarilor aduse acestuia, la 1 aprilie 2019.

Descarca Codul Fiscal

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.