Factura fiscala: reglementare, emitere si continut

Data publicare articol:

Factura fiscala: cum este reglementata, cum se emite si ce trebuie sa contina

In existenta si desfasurarea oricarei afaceri este necesara sustinerea demersurilor acesteia, din punct de vedere contabil si fiscal prin documente specifice. Reglementata clar de lege, factura fiscala este documentul contabil emis de persoane fizice autorizate, de intreprinderi mici si mijlocii si de marii contribuabili. In ea se regaseste lista cu produsele vandute sau cu serviciile prestate, iar emiterea se face pe baza unui contract incheiat in prealabil intre furnizor si client. Ce cadru legislativ reglementeaza factura fiscala In ce conditii se emit facturile fiscale Cum se inregistreaza facturile fiscale Ce trebuie sa contina factura fiscala Mentiuni speciale si situatii particulare Pentru ce operatiuni nu se emit facturi fiscale Care sunt cazurile in care se opteaza pentru emiterea facturii fiscale Cum se emite factura fiscala electronica

Ce cadru legislativ reglementeaza factura fiscala

Baza legala dupa care se elibereaza si se completeaza factura fiscala pe teritoriul Romaniei este reprezentata de articolul 319 din Codul Fiscal. Astfel, potrivit normativului, mesajele sau documentele tiparite pe hartie sau eliberate in format electronic pot fi considerate facturi fiscale in conditiile in care contin informatii specifice legate de livrarile de bunuri si de prestarile de servicii. De acelasi regim juridic de facturare beneficiaza si documentele sau mesajele care aduc modificari asupra facturii aferente tranzactiei pentru care a fost eliberat un bon fiscal cu ajutorul unei case de marcat.

In ce conditii se emit facturile fiscale

Emiterea facturilor fiscale aferente fiecaruia dintre beneficiari trebuie realizata de persoanele inregistrate in scopuri de TVA pana la ziua cea de-a 15-a a lunii urmatoare celei in care a fost generata taxa. Persoana impozabila are datoria de a emite factura fiscala catre fiecare dintre beneficiarii carora le-a livrat bunuri sau le-a prestat servicii si de la care a incasat avansuri tot in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare.

Cum se inregistreaza facturile fiscale

Suplimentar fata de articolul 319 din Codul Fiscal, ordinul nr. 2634/2015, emis de ANAF, stabileste ca fiecare persoana care are raspundere asupra organizarii si conducerii contabilitatii din cadrul unei societati comerciale trebuie sa desemneze intern persoanele carora le revin atributiile de alocare si de gestionare a numerelor aferente facturilor pe care le emite organizatia.

Ce trebuie sa contina factura fiscala

In mod obligatoriu, pe o factura fiscala trebuie sa figureze urmatoarele date:

 • numarul de ordine;
 • data de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;
 • denumirea, numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare al persoanei impozabile;
 • numele furnizorului sau al prestatorului care nu este stabilit in Romania; numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala a beneficiarului persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila;
 • numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania, care si-a desemnat un reprezentant fiscal;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 266;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, a avansurilor facturate pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, daca nu sunt incluse in pretul unitar;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate in lei, in functie de cotele taxei.

Mentiuni speciale si situatii particulare

In cazuri aparte, pe factura fiscala vor figura si alte informatii, dupa cum urmeaza:

 • mentiunea „autofactura”, daca documentul este emis de beneficiar in numele si in contul furnizorului;
 • trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112, in cazul in care se aplica o scutire de taxa;
 • mentiunea „taxare inversa”, in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA;
 • mentiunea „regimul marjei – agentii de turism”, in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism;
 • mentiunea „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de arta” sau „regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati”, in cazul in care se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
 • mentiunea „TVA la incasare”, in cazul in care emitentul este inregistrat in scop de TVA;
 • mentionarea altor facturi sau documente emise anterior, cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.

Pentru ce operatiuni nu se emit facturi fiscale

In mod previzibil, exista si exceptii de la obligatia emiterii facturii pentru unele operatiuni, din partea persoanei impozabile. Printre acestea se numara:

 • livrarile bunurilor prin magazinele cu amanuntul si prestarea de servicii catre consumatori pentru care este obligatorie emiterea bonurilor fiscale, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999;
 • livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fara a fi nominalizat cumparatorul: transportul persoanelor pe baza biletelor sau abonamentelor de calatorie sau accesul pe baza de bilet la spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, targuri si expozitii;
 • livrarile de bunuri care se efectueaza prin automate comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate sau serviciile de reincarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite.

Care sunt cazurile in care se opteaza pentru emiterea facturii fiscale

Persoana impozabila ce nu are obligatia de a emite facturi poate opta pentru acest demers in urmatoarele situatii:

 • cand valoarea facturilor, cu tot cu TVA, nu depaseste 100 de euro;
 • cand dispune de documente sau de mesaje care modifica si se refera in mod specific la factura initiala si care au acelasi regim juridic al facturilor.

Cum se emite factura fiscala electronica

Alternativa eficienta la emiterea de facturi clasice, factura fiscala electronica, la randul ei, contine aceleasi informatii ca factura clasica, dar acestea sunt semnate si marcate prin sisteme omologate, potrivit legii 148/2012, privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. Printre caracteristicile pe care o factura electronica trebuie sa le indeplineasca se numara:

 • emiterea printr-un sistem informatic de tip pdf, xml, doc sau xls;
 • gestionarea, transmiterea si receptionarea in format electronic, prin mijloace informatice;
 • prezenta semnaturii electronice, in acord cu prevederile legii 455/2001;
 • marcarea temporala, conform legii nr. 451/2004.

Cu siguranta, factura fiscala va ramane unul dintre cele mai utilizate tipuri de documente financiar-contabile, indiferent de forma in care aceasta este emisa. Informatiile de mai sus clarifica cele mai uzuale aspecte legate de intocmirea si utilizarea acestui document.

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.